Vortaro

Jen kion pensis Zamenhof pri la vortostoko.

“Esperanto solvis ne sole la demandon de la gramatiko, sed ankaŭ la demandon de la vortaro, sekve ne unu malgrandan parton de la problemo, sed la tutan problemon. Kio do en tia okazo restis por fari al la aŭtoro de ia nova lingvo, se tia iam aperus? Al li restus jam nenio ol … eltrovi la jam eltrovitan Amerikon! Ni prezentu al ni efektive, ke nun, malgraŭ la jam ekzistanta, bonega en ĉiuj rilatoj, ĉiuflanke elprovita, havanta jam multegon da adeptoj kaj vastan literaturon lingvo Esperanto, aperis tamen homo, kiu decidis dediĉi tutan serion da jaroj al la kreado de nova lingvo, ke li sukcesis alkonduki sian laboron ĝis la fino kaj ke la lingvo proponita de li montriĝas efektive pli bona ol Esperanto, ― ni rigardu do, kian vidon havus tiu ĉi lingvo. Se la gramatiko de la lingvo Esperanto, kiu donas plenan eblon esprimi en la plej preciza maniero ĉiujn nuancojn de la homa penso, konsistas tute el 16 malgrandaj reguletoj kaj povas esti ellernita en duono da horo, ― tiam kion la nova aŭtoro povus doni pli bonan? En ekstrema okazo li donus eble anstataŭ 16 reguloj 15 kaj anstataŭ 30 minutoj da laborado postulus 25 minutojn? Ĉu ne vere? Sed ĉu deziros iu pro tio ĉi krei novan lingvon, kaj ĉu la mondo pro tia bagatelo rifuzos la jam ekzistantan kaj ĉiuflanke elprovitan? Sendube ne; en ekstrema okazo la mondo diros: “Se en via gramatiko ia bagatelo estas pli bona ol en Esperanto, ni tiun ĉi bagatelon enkondukos en Esperanton, kaj la afero estos finita”. Kia estos la vortaro de tiu ĉi lingvo? En la nuna tempo nenia esploranto jam dubas, ke la vortaro de lingvo internacia ne povas konsisti el vortoj arbitre elpensitaj, sed devas konsisti nepre el vortoj romana-germanaj en ilia plej komune uzata formo; tio ĉi estas ne por tio, ke ― kiel opinias multaj pli novaj projektistoj ― la instruitaj lingvistoj povu tuj kompreni tekston skribitan en tiu ĉi lingvo (en tia afero, kiel lingvo internacia, la instruitaj lingvistoj ludas la lastan rolon, ĉar por ili ja tia lingvo estas malplej bezona), sed pro aliaj, pli gravaj kaŭzoj. Tiel ekzemple ekzistas grandega nombro da vortoj tiel nomataj “fremdaj”, kiuj en ĉiuj lingvoj estas uzataj egale kaj al ĉiuj estas konataj sen ellernado kaj kiujn ne uzi estus rekta absurdo; al ili unisone devas soni ankaŭ ĉiuj aliaj vortoj de la vortaro, ĉar alie la lingvo estus sovaĝa, sur ĉiu paŝo estus kunpuŝiĝo de elementoj, malkompreniĝoj, kaj la konstanta regula riĉiĝado de la lingvo estus malfaciligita. Ekzistas ankoraŭ diversaj aliaj kaŭzoj, pro kiuj la vortaro devas esti kunmetita nur el tiaj vortoj, kaj ne el aliaj, sed pri tiuj ĉi kaŭzoj, kiel tro specialaj, ni tie ĉi detale ne parolos. Estos sufiĉe, se ni nur diros, ke ĉiuj plej novaj esplorantoj akceptas tiun ĉi leĝon por la vortaro kiel allasantan jam nenian dubon. Kaj ĉar la lingvo Esperanto ĝuste per tiu ĉi leĝo sin gvidis kaj ĉar ĉe tiu ĉi leĝo granda arbitro en la elekto de vortoj ekzisti ne povas, restas la demando, kion do povus al ni doni aŭtoro de nova lingvo, se tia estus kreita? Estas vero, ke al tiu aŭ alia vorto oni povus doni pli oportunan formon, ― sed da tiaj vortoj ekzistas tre nemulte. Tion ĉi oni la plej bone vidas el tio, ke kian ajn el la multaj projektoj aperintaj post Esperanto vi prenus, vi trovos en ĉiu el ili almenaŭ 60% da vortoj, kiuj havas tute tiun saman formon, kiel en Esperanto. Kaj se vi al tio ĉi ankoraŭ aldonos, ke ankaŭ la restaj 40% da vortoj diferencas de la Esperanta formo pleje nur tial, ke la aŭtoroj de tiuj projektoj aŭ ne turnis atenton sur diversajn principojn, kiuj por lingvo internacia estas treege gravaj, aŭ simple ŝanĝis la vortojn tute sen ia bezono, ― vi facile venos al la konkludo, ke la efektiva nombro da vortoj, al kiuj oni anstataŭ la formo Esperanta povus doni formon pli oportunan, prezentas ne pli ol iajn 10%. Sed se en la Esperanta gramatiko oni preskaŭ nenion povas ŝanĝi kaj en la vortaro oni povus ŝanĝi nur iajn 10% da vortoj, tiam estas la demando, kion do prezentus per si la nova lingvo, se ĝi iam estus kreita kaj se ĝi efektive montriĝus kiel lingvo taŭga en ĉiuj rilatoj? Tio ĉi estus ne nova lingvo, sed nur iom ŝanĝita lingvo Esperanto! Sekve la tuta demando pri la estonteco de la lingvo internacia alkondukiĝas nur al tio, ĉu Esperanto estos akceptita senŝanĝe en ĝia nuna formo, aŭ en ĝi estos faritaj iam iaj ŝanĝoj! Sed tiu ĉi demando por la Esperantistoj havas jam nenian signifon; ili protestas nur kontraŭ tio, se apartaj personoj volas ŝanĝi Esperanton laŭ sia bontrovo; sed se iam aŭtoritata kongreso aŭ akademio decidos fari en la lingvo tiajn aŭ aliajn ŝanĝojn, la Esperantistoj akceptos tion ĉi kun plezuro kaj nenion perdos de tio ĉi: ili ne bezonos tiam de la komenco ellerni ian novan malfacilan lingvon, sed ili bezonos nur oferi unu aŭ kelkajn tagojn por la ellerno de tiuj ŝanĝoj en la lingvo, kiuj estos faritaj, kaj la afero estos finita.”

http://www.steloj.de/esperanto/esenco/index.html ( 7-a ĉapitro)
—————————————————————————————————-

Koncerne la suban vortaron vi eble demandos: Se estas mi kiu devas aldoni la necesajn tradukojn, al kio do ĝi servas? Ĝi povas esti utila ekzemple se vi dubas pri certa internacia vorto, ĉu ĝi vere apartenas al Esperanto? Se vi trovas ĝin inter la subaj pli ol 4000 vortoj, vi povas trankviliĝi. Se ne, vi devas serĉi en vortaro pli granda. Mi konsilas al vi priserĉi en  REVO. (Reta vortaro)
——————
VORTARO

ABATO
ABELO
ABIO
ABISMO
ABOMENO
ABONI
ABORTI
ABRUPTA
ABSOLVI
ABSURDA
ABUNDA
ABUNDO
ACERO
ACIDA
ADAPTI
ADE
ADEPTO
ADIAŬ
ADICII
ADJEKTIVO
ADMINISTRI
ADMIRI
ADMONI
ADORI
ADRESO
ADRIATIKO
ADULTO
ADVENTO
ADVERBO
AERO
AERUMI
AFABLA
AFEKTI
AFERO
AFLIKTI
AFIŜO
AGI
AGLO
AGNOSKI
AGO
AGORDI
AGRABLA
AGRAFO
AJLO
AJN
AJNE
AKADEMIO
AKAPARI
AKCELI
AKCENTI
AKCENTO
AKCEPTEJO
AKCEPTI
AKCIDENTO
AKCIO
AKCIPITRO
AKIRI
AKORDI
AKRA
AKRIDO
AKSELO
AKSO
AKTIVA
AKTO
AKTORI
AKTORO
AKTUALA
AKUTA
AKUZI
AKUŜI
AKVO
AL
ALARMO
ALARMI
ALBUMO
ALDONA
ALDONI
ALGEBRO
ALGEBRA
ALGO
ALIA
ALIANCO
ALIE
ALINEO
ALIĜI
ALIĜILO
ALLOGA
ALMENAŬ
ALMOZI
ALMOZO
ALMOZULO
ALO
ALPORTI
ALTA
ALTECO
ALTARO
ALVENI
AMA
AMANTO
AMARA
AMASO
AMATINO
AMATO
AMATORO
AMBAŬ
AMENDO
AMFORO
AMI
AMIKO
AMINDUMI
AMO
AMORI
AMORO
AMPOLO
AMUZI
AMUZIĜI
ANANASO
ANASO
ANEKDOTO
ANGLA
ANGLO
ANGULO
ANIMA
ANIMO
ANKAŬ
ANKORAŬ
ANO
ANONCI
ANSERO
ANSO
ANSTATAŬ
ANTAŬ
ANTAŬE
ANĜELO
ANTENO
ANTIKVA
ANTILOPO
APARATO
APARTA
APARTENI
APENAŬ
APERI
APETITO
APLAŬDI
APLIKI
APLOMBA
APOGI
APOSTROFO
APREZI
APRILO
APROBI
APUD
ARANEO
ARANĜI
ARANĜO
ARBITRA
ARBO
ARE
ARDA
ARDE
ARESTI
ARGILO
ARGUMENTO
ARIO
ARKITEKTURO
ARMEO
ARMI
ARMILO
ARO
ARTEFARITA
ARTO
ARĜENTO
ASEKURA
ASEKURO
ASEKURI
ASERTI
ASFALTO
ASOCIO
ASPEKTI
ASTRO
ATAKI
ATENCI
ATENCO
ATENDI
ATENTA
ATENTI
ATINGI
ATINGO
ATUTO
AVARA
AVELO
AVERTI
AVERTO
AVIADO
AVINO
AVO
AZENO
AZILO
AĈA
AĈE
AĈETADI
AĈETI
AĜA
AĜO
AĴO

AŬDI
AŬGUSTO
AŬRORO
AŬSKULTI
AŬTO
AŬTOBUSO
AŬTOMATO
AŬTOMOBILO
AŬTORO
AŬTOVOJO
AŬTUNO
BABILI
BACILO
BAGATELA
BAGATELO
BAKI
BAKISTO
BALADO
BALANCI
BALBUTI
BALDAŬ
BALENO
BALETO
BALKONO
BALO
BALONO
BALOTI
BALOTO
BALZAMO
BAMBUO
BANALA
BANANO
BANDITO
BANDO
BANEJO
BANI
BANKEDO
BANKROTO
BANKROTI
BANKO
BANUSO
BAPTI
BARAKO
BARAKTI
BARBO
BARELO
BARI
BARILO
BARKO
BARO
BAROKA
BAROKO
BASENO
BASTONO
BATALI
BATI
BATO
BAZA
BAZARO
BAZLERNEJO
BAZO
BEBO
BEDAŬRI
BEDO
BEKO
BELA
BELARTO
BELULINO
BENI
BENDO
BENKO
BENO
BENZINO
BESTO
BETONO
BETULO
BEZONI
BIBLIOTEKO
BICIKLI
BICIKLO
BIENO
BIERO
BILARDO
BILDO
BILETO
BINDI
BIOGRAFIO
BIOLOGIO
BIOLOGO
BIRDO
BISKVITO
BLAGO
BLASFEMI
BLASFEMO
BLATO
BLANKA
BLAZONO
BLEKI
BLINDA
BLOKI
BLOKO
BLONDA
BLOVI
BLUA
BLUFO
BLUFI
BOAO
BOATO
BOBENO
BOJI
BOJKOTI
BOJKOTO
BOKSI
BOKSO
BOLI
BOMBO
BONA
BONE
BONULO
BONVENON
BONVOLI
BONVOLU
BORDELO
BORDO
BORI
BORILO
BOSKO
BOTANIKO
BOTELO
BOTO
BOVIDO
BOVINO
BOVO
BRAJLO
BRAKO
BRAKUMI
BRANDO
BRANĈO
BRASIKO
BRAVA
BREĈO
BREDI
BREMSI
BREMSO
BRETO
BRIDI
BRILI
BRONZO
BRONZA
BROSI
BROSO
BROŜURO
BROVO
BRUA
BRUI
BRULEGO
BRULI
BRUNA
BRUO
BRUSTO
BUBO
BUDHISTO
BUDHO
BUDO
BUFEDO
BUĜETO
BUKLO
BULKO
BULTENO
BURĜA
BUSO
BUTERO
BUTIKUMI
BUTONO
BUĈI
BUŜO
CEDI
CEDRO
CELI
CELO
CEMENTO
CENT
CENTIMETRO
CENTO
CENTRA
CENTRALO
CENTRO
CEPO
CERAMIKA
CERAMIKO
CERBA
CERBO
CERBUMI
CERTA
CERTE
CERTECO
CERVINO
CERVO
CETERA
CETERE
CIDONIO
CIFERO
CIGAREDO
CIGARO
CIKATRO
CIKLONO
CIKONIO
CILINDRO
CIMBALO
CINAMO
CINDRO
CINIKA
CIRKLO
CIRKONSTANCO
CIRKULI
CIRKULERO
CITI
CITAĴO
CITRONO
CIVILA
CIVILIZO
CIVITANO
CIVITO
COLO
DA
DAMAĜI
DAMAĜO
DAMNA
DAMNE
DAMNI
DAMO
DANCI
DANK
DANKI
DANKO
DANKON
DANĜERA
DATO
DATUMO
DAŬRI
DAŬRIGI
DE
DEBATI
DEBATO
DEBETO
DEBUTI
DECA
DECE
DECEMBRO
DECI
DECIDI
DECIDO
DEDIĈI
DEDUKTI
DEFENDI
DEFII
DEFIO
DEGELI
DEK
DEKANO
DEKLAMI
DEKLARO
DEKLARI
DEKO
DEKORI
DEKRETO
DEKSTRA
DELEGITO
DELFENO
DELIKATA
DEMANDI
DEMANDO
DEMOKRATA
DEMONO
DENSA
DENTO
DEPENDI
DEPONI
DEPONEJO
DES
DESEGNI
DESERTO
DESTINI
DETALE
DETALA
DETALO
DETRUI
DEVENO
DEVENO
DEVI
DEVIGO
DEVIZO
DEVO
DEZERTO
DEZIRI
DEZIRO
DEĴORI
DIA
DIABETO
DIABLA
DIABLE
DIABLO
DIAGNOZI
DIAGNOZO
DIALEKTO
DIALIZO
DIAMANTO
DIFERENCI
DIALOGO
DIBOĈI
DIETO
DIFEKTI
DIFEKTO
DIFERENCI
DIFERENCO
DIFINI
DIFINO
DIGESTI
DIGNA
DIGNO
DIKA
DIKE
DIKIĜI
DIKULO
DILIGENTA
DILIGENTE
DILUVO
DIMANĈO
DIO
DIODO
DIPLOMATO
DIPLOMI
DIPLOMO
DIREKTI
DIREKTO
DIREKTORO
DIRI
DIRO
DIS
DISCIPLINO
DISDE
DISERVO
DISKO
DISKRETA
DISKUTI
DISKUTO
DISPONI
DISPONO
DISPUTI
DISPUTO
DISTANCO
DISTINGI
DISTRI
DISTRIKTO
DISTRITA
DIVANO
DIVENI
DIVERSA
DIVIDI
DIVIZIO
DIVORCI
DIZERTI
DO
DOCENTO
DOGANO
DOGANISTO
DOGMO
DOKTORO
DOLARO
DOLORI
DOLORO
DOLĈA
DOLĈE
DOMAĜI
DOMAĜO
DOMO
DONACI
DONACO
DONI
DORLOTI
DORMI
DORMO
DORNO
DORSO
DOSIERO
DOTO
DOZO
DRAKO
DRAMO
DRASTA
DRASTE
DRAŜI
DRATO
DRESI
DRINKI
DRIVI
DROGO
DRONI
DU
DUA
DUBI
DUBO
DUELO
DUKO
DUM
DUNGI
DUOBLA
DUOBLE
DUONO
DUŜI
DUŜO
EBENA
EBENAĴO
EBLA
EBLE
EBLECO
EBLI
EBONO
EBRIA
EBRIE
EBURO
EDUKI
EDZINO
EDZIĜI
EDZO
EFEKTIVA
EFIKA
EFIKI
EFIKO
EGA
EGALA
EGALE
EGALRAJTA
EGE
EGOISMO
EGOISTO
EJO
EK
EKIPI
EKLEZIO
EKLEZIA
EKLIPSO
EKOLOGIO
EKOLOGO
EKONOMIO
EKRANO
EKSA
EKSCITI
EKSKLUDI
EKSKURSI
EKSKURSO
EKSPLODI
EKSPLODO
EKSPLUATI
EKSPORTI
EKSPOZICII
EKSPOZICIO
EKSTER
EKSTERA
EKSTERE
EKSTERLANDA
EKSTERLANDO
EKSTREMA
EKSTREMO
EKUMENA
EKVACIO
EKVATORO
EKVILIBRO
EKZAMENI
EKZAMENO
EKZEKUTI
EKZEMPLERO
EKZEMPLO
EKZERCADO
EKZERCI
EKZILI
EKZISTI
EKZISTO
EKZORCI
EKZOTIKA
EL
ELASTA
ELEFANTO
ELEKTI
ELEKTO
ELEKTRA
ELEKTRO
ELEMENTO
ELIREJO
ELIGI
ELIRI
ELIRO
ELITA
ELITE
ELITO
ELKRESKI
ELOKVENTA
ELSPEZI
ELSPEZO
ELTENI
ELŜALTI
EMA
EMAJLO
EMBARASI
EMBARASO
EMBLEMO
EMBRIO
EMBUSKO
EMERITO
EMERITULO
EMI
EMINENTA
EMINENTE
EMISII
EMO
EMOCIO
EN
ENE
ENERGIA
ENERGIO
ENIGMA
ENIGMO
ENIREJO
ENIRI
ENKETO
ENKETI
ENKETILO
ENKONDUKO
ENO
ENORMA
ENORME
ENSEMBLO
ENTJERO
ENTREPRENI
ENTREPRENO
ENTUZIASMIĜI
ENTUZIASMO
ENUA
ENUI
ENUO
ENVIA
ENVII
ENVIO
EPIDEMIO
EPILOGO
EPISKOPO
EPISKOPEJO
EPITETO
EPIZODO
EPOKO
ERAO
ERARE
ERARI
ERARO
ERINACO
ERO
ESCEPTA
ESCEPTE
ESCEPTO
ESENCA
ESENCE
ESENCO
ESPERANTA
ESPERANTISTO
ESPERANTO
ESPERANTUJO
ESPERI
ESPERO
ESPLORI
ESPLORO
ESPRIMI
ESPRIMO
ESTAĴO
ESTI
ESTIMI
ESTIMO
ESTONTA
ESTONTE
ESTONTECO
ESTRO
ETA
ETAĜA
ETAĜO
ETE
ETERNA
ETERNE
ETIKO
ETNO
EVIDENTA
EVIDENTE
EVITI
EVOLUI
EVOLUO

EĤO
EŬROPO
FABELA
FABELO
FABLA
FABLO
FABO
FABRIKA
FABRIKO
FACILA
FACILE
FACO
FADENO
FAGO
FAGOTO
FAJFI
FAJFILO
FAJLI
FAJLILO
FAJNA
FAJRA
FAJRO
FAKA
FAKE
FAKO
FAKSI
FAKSO
FAKTE
FAKTO
FAKTORO
FAKULO
FAKULTATO
FALĈI
FALDI
FALI
FALKO
FALO
FALSA
FALSI
FAMA
FAME
FAMILIA
FAMILIO
FAMO
FANDI
FANFARO
FANFARONI
FANTAZIA
FANTAZIO
FARAONO
FARI
FARIĜI
FARO
FARSO
FARTI
FASADO
FASCINA
FASCINI
FASKO
FASTI
FATALA
FAVORA
FAZO
FEBRO
FEBRUARO
FEDERACIO
FEINO
FEKAĴO
FEKI
FEKO
FEKUNDA
FELA
FELIĈA
FELIĈE
FELIĈO
FELIETONO
FELO
FEMURO
FENDI
FENDO
FENESTRO
FEO
FERA
FERDEKO
FERIA
FERIO
FERMI
FERMITA
FERO
FERVORA
FERVORO
FESTI
FESTIVALO
FESTO
FETORI
FETORO
FI
FIA
FIAKRO
FIANĈO
FIASKO
FIBRO
FIDELA
FIDELE
FIDI
FIDO
FIERA
FIERO
FIGURO
FIKCIA
FIKCIO
FIKI
FIKSI
FILINO
FILMO
FILO
FILOLOGIO
FILOLOGO
FILOZOFIO
FILOZOFO
FINA
FINALO
FINANCI
FINANCO
FINE
FINGRO
FINI
FINO
FINTO
FIRMA
FIRMAO
FISKO
FIŜO
FIZIKA
FIZIKO
FLAGO
FLAGRI
FLAMO
FLANKO
FLARI
FLATI
FLAVA
FLAŬRO
FLEGI
FLEGISTINO
FLIKI
FLIRTI
FLOKO
FLORI
FLORO
FLOSI
FLOSO
FLUGI
FLUGILO
FLUA
FLUE
FLUI
FLUO
FLUSTRI
FLUTO
FOIRO
FOJE
FOJO
FOKO
FOKUSO
FOLIUMI
FOLIO
FOLKLORO
FONDAĴO
FONDI
FONDUSO
FONEMO
FONETIKO
FONO
FONTO
FOR
FORA
FORGESI
FORGESO
FORIRI
FORIRO
FORKO
FORKURI
FORMALA
FORMIKO
FORMO
FORMULO
FORNO
FORTA
FORTIKA
FORTO
FORVETURI
FORĜI
FOSFORO
FOSI
FOSTO
FOTELO
FOTI
FOTILO
FOTO
FRAGMENTO
FRAGO
FRAKASI
FRAKCIO
FRAKO
FRAKSENO
FRAMBO
FRAMO
FRAPI
FRAPO
FRATINO
FRATO
FRAZO
FRAŬLINO
FRAŬLO
FREKVENTI
FREMDA
FRENEZA
FRENEZE
FREŜA
FRIDA
FRIDUJO
FRIPONO
FRIPONA
FRITI
FRIVOLA
FRIZI
FROMAĜO
FRONTO
FROSTA
FROSTI
FROSTO
FROTI
FRUA
FRUE
FRUIĜI
FRUKTARBO
FRUKTO
FRUNTO
FTIZO
FULMO
FUMI
FUMO
FUNDAMENTO
FUNDO
FUNELO
FUNGO
FUNKCII
FUNKCIO
FURORI
FURORO
FURZI
FUĜI
FUĜO
FUŜE
FUŜI
FUŜO
FUTBALO
FUTBALA
FUTO
FUTURO
GAJA
GAJE
GAJIGI
GAJLO
GAJNI
GAJNO
GAJULO
GALANTA
GALERIO
GALERO
GALONO
GALOPO
GALOŜO
GAMBO
GAMO
GANGRENO
GANTO
GAPI
GARAĜO
GARANTII
GARANTIO
GARBO
GARDI
GARDISTO
GARNI
GASO
GASTAMO
GASTEJO
GASTIGI
GASTO
GAZELO
GAZETO
GEJA
GEJSERO
GEMO
GENERALO
GENERI
GENETIKO
GENITIVO
GENO
GENRO
GENTO
GENUO
GEOGRAFIO
GEOGRAFO
GEPARDO
GEPATRA
GEPATROJ
GERMANIO
GERMANO
GESTO
GIGANTO
GILOTINO
GIMNASTIKO
GIMNAZIO
GIPSO
GITARO
GIĈETO
GLACIAĴO
GLACIO
GLANDO
GLANO
GLASO
GLAVO
GLAZURO
GLITI
GLOBO
GLOBUSO
GLORI
GLORO
GLUI
GLUO
GLUTE
GLUTI
GOO
GOLFO
GOLO
GORĜO
GORILO
GRACIA
GRADE
GRADO
GRAFIKA
GRAFIKO
GRAFO
GRAJNO
GRAKI
GRAMATIKO
GRAMO
GRANATO
GRANDA
GRANDE
GRANDIOZA
GRANITO
GRASA
GRASE
GRASO
GRATULI
GRATI
GRATULO
GRAVA
GRAVE
GRAVEDA
GRAVITO
GREGO
GRILO
GRIZA
GROTESKA
GRUMBLI
GRUNDO
GRUPO
GUDRO
GUMO
GUMA
GUSTO
GUSTUMI
GUTO
GVIDI
HAKI
HAKILO
HALO
HALTEJO
HALTI
HALTIGI
HALTO
HALUCINI
HALUCINO
HAMSTRO
HANGARO
HARDI
HAREMO
HARINGO
HARMONIO
HARO
HARPUNO
HASTI
HAVENO
HAVI
HAZARDA
HAZARDO
HAŬTO
HEĜO
HEJMA
HEJME
HEJMO
HEJMPAĜO
HEJTI
HEKTARO
HELA
HELE
HELIO
HELICO
HELIKO
HELPI
HELPO
HEPATO
HERBO
HEREDI
HERNIO
HEROO
HEZITI
HIERAŬ
HIGIENO
HIMENO
HIMNO
HIPERBOLO
HIPNOTO
HIPOKRITA
HIPOKRITO
HIPOTEZO
HIRTI
HIRUDO
HIRUNDO
HISTERIO
HISTO
HISTORIO
HO
HOBIO
HOBIE
HODIAŬ
HOKEO
HOKO
HOMA
HOMARO
HOMO
HONESTA
HONTI
HONTO
HORDEO
HORIZONTALA
HORIZONTO
HORLOĜO
HORMONO
HORO
HOSPITALO
HOTELA
HOTELO
HUFO
HUMANA
HUMIDA
HUMORO
HUMURO
HUNDO
HURLI
HUSARO
IA
IAL
IAM
IDEALA
IDEALE
IDEALISMO
IDEALO
IDENTA
IDEO
IDILIO
IDIOTO
IDO
IDOLO
IE
IEL
IEN
IES
IGI
IGNORI
IKONO
ILI
ILO
ILUMINI
ILUSTRI
ILUZIO
ILUZIA
IMAGI
IMAGO
IMITI
IMPERIO
IMPETI
IMPLIKI
IMPONA
IMPONI
IMPORTI
IMPOSTO
IMPOTENTA
IMPRESI
IMPRESO
IMPULSO
IMUNA
INA
INCENSO
INCESTO
INCIDENTO
INCITI
INDA
INDIVIDUA
INDIGNI
INDIGO
INDIĜENO
INDIKI
INDIKO
INDUKTI
INDULGI
INDULGO
INDUSTRIA
INDUSTRIO
INERTA
INFANA
INFANO
INFEKTI
INFEKTO
INFLAMO
INFLUI
INFLUO
INFORMATIKO
INFORMI
INFORMO
INFUZI
INGVENO
INICIATI
INJEKTI
INJEKTO
INKLINA
INKLINO
INKO
INKUBO
INO
INOKULI
INSEKTO
INSIDI
INSIGNO
INSISTI
INSPEKTI
INSPIRI
INSPIRO
INSTALI
INSTIGI
INSTIGO
INSTRUANTO
INSTRUI
INSTRUISTO
INSTRUO
INSULO
INSULTI
INSULTO
INTEGRALO
INTENCI
INTENCO
INTENCE
INTENSA
INTENSE
INTER
INTERESA
INTERESI
INTERESO
INTEREZO
INTERKONSENTI
INTERNA
INTERNACIA
INTERNACIISMO
INTERPAROLO
INTERVALO
INTERVJUI
INTERVJUO
INTESTO
INTIMA
INTIMO
INTRIGO
INUNDI
INUNDO
INVALIDO
INVERSA
INVESTI
INVESTO
INVITI
INVITO
INĜENIERO
IO
IOM
IOMETE
IRI
IRONIA
IRONIO
ISLAMO
IU
IZOLI
IZOTOPO
IĜI
JA
JAGUARO
JAKO
JAĤTO
JAKTO
JAM
JANUARO
JAPANIO
JAPANO
JARA
JARE
JARO
JASMENO
JE
JEN
JENA
JES
JESUO
JODO
JOGURTO
JU
JUBILI
JUBILEO
JUBILEA
JUGLANDO
JUGO
JUKI
JULIO
JUNA
JUNGI
JUNIO
JUPO
JURO
JURTO
JUSTA
JUVELO
JUĜI
JUĜISTO
JUĜO
KABALO
KABANO
KABAREDO
KABEI
KABLO
KACO
KAĈO
KADAVRO
KADETO
KADRE
KADRO
KADUKA
KAFO
KAHELO
KAJ
KAJERO
KAJO
KAJTO
KAKAO
KAKTO
KALCIO
KALDRONO
KALENDARO
KALEŜO
KALIBRO
KALIKO
KALKANO
KALKANUMO
KALKO
KALKULI
KALKULO
KALORIO
KALSONO
KALVA
KALUMNII
KALUMNIO
KAMARADO
KAMELO
KAMENO
KAMERAO
KAMERO
KAMIONO
KAMPA
KAMPO
KAMUFLI
KANADO
KANAJLO
KANALO
KANCERO
KANDELO
KANDIDATO
KANTI
KANTO
KANZONO
KAOSO
KAPABLA
KAPACITO
KAPITALO
KAPITALISMO
KAPITALISTO
KAPO
KAPORALO
KAPREOLO
KAPRO
KAPSULO
KAPTI
KAPUCENO
KAPUĈO
KARA
KARAKTERIZI
KARAKTERO
KARBO
KARBONO
KARESEMA
KARESI
KARESO
KARIERO
KARIKATURO
KARNO
KAROTO
KARPENO
KARTO
KARTOĈO
KARTONO
KARULINO
KARULO
KASEDO
KASKO
KASO
KASTO
KATA
KATALOGO
KATARO
KATEDRALO
KATEDRO
KATEGORIO
KATENO
KATO
KATODO
KATOLIKO
KATOLIKA
KAŬRI
KAŬZI
KAŬZO
KAVALIRO
KAVERNO
KAVIARO
KAVO
KAZEO
KAZERNO
KAZO
KAĈO
KAŜI
KAŜO
KAŜTANO
KAŬZO
KE
KEGLO
KELKAJ
KELKFOJE
KELNERO
KELO
KEMIO
KERMESO
KESTO
KIA
KIAL
KIALO
KIAM
KIE
KIEL
KIEN
KIES
KILOGRAMO
KILOMETRO
KINO
KIO
KIOM
KIOSKO
KIRASO
KIRLI
KISI
KISO
KITELO
KIU
KIVIO
KLAKI
KLAPO
KLARA
KLASIKA
KLASIKO
KLASO
KLAVARO
KLAVO
KLAĈI
KLERA
KLERULO
KLINGO
KLINI
KLINIKO
KLITORO
KLONI
KLONO
KLOPODI
KLORO
KLUBEJO
KLUBO
KNABINO
KLUĈI
KNABO
KNARI
KNEDI
KNELO
KODO
KOFRO
KOITI
KOITO
KOJOTO
KOKCINELO
KOKETI
KOKETA
KOKETE
KOKO
KOKSO
KOLBASO
KOLEGO
KOLEKTI
KOLERI
KOLERO
KOLIKO
KOLO
KOLOMBO
KOLONELO
KOLORO
KOLUMO
KOMBI
KOMBILO
KOMBINI
KOMBINO
KOMENCA
KOMENCI
KOMENCO
KOMENTI
KOMERCI
KOMERCO
KOMIKA
KOMETO
KOMIKSO
KOMISIONO
KOMITATO
KOMPANIO
KOMPARI
KOMPARO
KOMPATI
KOMPATO
KOMPILI
KOMPLETA
KOMPLEZA
KOMPLICO
KOMPLIKA
KOMPLOTO
KOMPRENEBLE
KOMPRENI
KOMPRENO
KOMPROMISO
KOMPUTI
KOMPUTILO
KOMUNA
KOMUNE
KOMUNIKI
KOMUNIO
KOMUNISMO
KOMUNISTO
KOMUNUMO
KONATIĜI
KONATO
KONCEPTO
KONCERNI
KONCIPI
KONCIZA
KONDAMNI
KONDIĈO
KONDUKI
KONDUTI
KONDUTO
KONFERENCO
KONFESI
KONFESO
KONFIDI
KONFIRMI
KONGRESO
KONI
KONJEKTI
KONJEKTO
KONKERI
KONKLUDI
KONKRETA
KONKURI
KONKURO
KONKURSO
KONO
KONSCIENCO
KONSCII
KONSENTI
KONSENTO
KONSERVI
KONSIDERI
KONSILI
KONSILO
KONSISTI
KONSOLI
KONSOLO
KONSTANTA
KONSTANTE
KONSTATI
KONSTRUAĴO
KONSTRUI
KONSULTI
KONSUMI
KONTAKTO
KONTENTA
KONTENTE
KONTINENTO
KONTRAKTO
KONTRAŬ
KONTRIBUI
KONTROLI
KONTROLISTO
KONVENI
KORBO
KORE
KOREKTA
KOREKTI
KORESPONDI
KORIDORO
KORNO
KORO
KORPA
KORPO
KORTO
KORUSO
KORVO
KOSTI
KOSTO
KOSTUMO
KOTA
KOTIZO
KOTO
KOTONO
KOVERTO
KOVRI
KRAJONO
KRAĈI
KREDI
KREDO
KREI
KREO
KRESKI
KRESKO
KRETO
KRII
KRIMA
KRIMO
KRIO
KRISTNASKO
KRISTO
KRITIKI
KRITIKO
KROKODILI
KROKODILO
KROM
KRUCO
KRUCUMI
KRUDA
KRUELA
KRUELE
KRUTA
KRUĈO
KUBO
KUBUTO
KUDRI
KUDRILO
KUGLO
KUIREJO
KUIRI
KUKO
KUKOLO
KUKUMO
KUKURBO
KULERO
KULISO
KULO
KULPA
KULPI
KULTO
KULTURA
KULTURI
KULTURO
KUN
KUNAO
KUNE
KUNIKLO
KUNPORTI
KUNSIDO
KUNTEKSTO
KUNULO
KUNVENO
KUPEO
KUPONO
KUPRO
KURACI
KURACISTO
KURAĜA
KURAĜO
KURBA
KURENTO
KURI
KURIERO
KURIOZA
KURSIVO
KURSO
KURTENO
KURZO
KUSENO
KUTIMA
KUTIMO
KUŜI
KUVO
KUZO
KUZINO
KVADRATO
KVAKI
KVANKAM
KVANTO
KVAR
KVARTALO
KVAZAŬ
KVERELI
KVERELO
KVIETA
KVIN
KVITA
KVITANCO
KVOCIENTO
KVORUMO
LA
LABIRINTO
LABORA
LABORI
LABORO
LACA
LACERTO
LACO
LADA
LADO
LAFO
LAGO
LAGUNO
LAIKO
LAKEO
LAKI
LAKO
LAKSO
LAKTA
LAKTO
LAMA
LAMAO
LAMENO
LAMI
LAMPO
LANA
LANCO
LANĈI
LANDA
LANDO
LANGO
LANO
LANUGO
LARDO
LARMO
LARĜA
LARVO
LASI
LASTA
LATINA
LATINE
LATITUDO
LAVANGO
LAVI
LAĈO
LAŬ
LAŬDI
LAŬTA
LAŬTE
LAVENDO
LECIONO
LEDA
LEDO
LEGI
LEGITIMILO
LEGOMO
LEGUMENO
LEKANTO
LEKI
LEKSIKONO
LEKTORI
LEKTORO
LENSO
LEONO
LEONTODO
LEOPARDO
LEPORO
LERNADO
LERNANTO
LERNEJO
LERNI
LERNOLIBRO
LERTA
LESBA
LESBO
LESBANINO
LETERO
LEVI
LEĜO
LI
LIANO
LIBERA
LIBERECO
LIBERO
LIBERTEMPO
LIBRO
LIFTO
LIGI
LIGNO
LIGO
LIKI
LIKVA
LIKVAĴO
LIKVIDI
LIKVORO
LILIO
LIMA
LIMAKO
LIMESO
LIMFO
LIMO
LINGVO
LINIO
LINO
LIPO
LIRIKA
LIRIKO
LIRO
LISTO
LITERATURO
LITERO
LITO
LITRO
LIVERI
LOGI
LOGIKA
LOGIKO
LOGO
LOJALA
LOKA
LOKE
LOKO
LOKOMOTIVO
LONGA
LONGE
LONGITUDO
LOĜANTO
LOĜEJO
LOĜI
LOTERIO
LOTOSO
LUDANTO
LUDI
LUDILO
LUDO
LUKTI
LUKTO
LULI
LULILO
LUMI
LUMO
LUNDO
LUNO
LUPEO
LUPO
MAGAZENO
MAGIA
MAGIO
MAGNETA
MAGNETO
MAIZO
MAJA
MAJESTA
MAJESTE
MAJO
MAJORO
MAJSTRO
MAKLERI
MAKULO
MAKZELO
MAL
MALAMI
MALAMO
MALBELA
MALBENI
MALBENO
MALBONA
MALDEKSTRA
MALDEKSTRE
MALDIKA
MALE
MALFRUA
MALFRUE
MALGRANDA
MALGRAŬ
MALICA
MALICE
MALMULTEKOSTA
MALMULTEKOSTE
MALOFTA
MALOFTE
MALPLI
MALSAĜA
MALSAĜE
MALVARMA
MALVARME
MALVARMUMI
MAMO
MAMUTO
MANDATO
MANE
MANIERO
MANIKO
MANIO
MANIULO
MANKI
MANKO
MANO
MANOVRI
MANOVRO
MANTELO
MANUSKRIPTO
MANĜAĴO
MANĜI
MANĜO
MAPO
MARA
MARBORDO
MARĈO
MARDE
MARDO
MARGARINO
MARĜENO
MARKO
MARMELADO
MARMORA
MARMORO
MARO
MARSO
MARTE
MARŜALO
MARŜI
MARŜO
MARTELO
MARTIRO
MARTO
MASAĜO
MASAKRI
MASKO
MASO
MASTRO
MASTRUMI
MASTRUMO
MATEMATIKO
MATENA
MATENE
MATENO
MATERIALO
MATRACO
MATURA
MAĈI
MAŜINA
MAŜINE
MAŜINO
MEBLO
MECENATO
MEĈO
MEDALIONO
MEDALO
MEDICINO
MEDITERANEA
MEDITERANEO
MEDITI
MEDUZO
MEJLO
MELEAGRO
MELKI
MELO
MELODIO
MELONO
MEM
MEMBRO
MEMORI
MEMORO
MEMSTARA
MENCII
MENCIO
MENDI
MENDO
MENSOGA
MENSOGI
MENSOGO
MENSTRUO
MENTONO
MENUO
MERITI
MERITO
MERKATO
MERKREDO
MERLO
MESAĜO
MESO
METABOLO
METAFORO
METI
METIO
METODO
METRO
METROO
MEVO
MEZA
MEZALIANCO
MEZE
MEZO
MEZURI
MEZURO
MI
MIA
MIAŬI
MIELA
MIELO
MIENO
MIGDALO
MIGRI
MIKSI
MIL
MILDA
MILDE
MILIARDO
MILIMETRO
MILIONO
MILITA
MILITI
MILITO
MINACI
MINACO
MINIMUMA
MINIMUME
MINIMUMO
MINISTRO
MINO
MINUSKLO
MINUTO
MIOPA
MIRAKLA
MIRAKLE
MIRAKLO
MIRI
MIRINDA
MIRO
MIRTO
MIS
MISTERA
MISTERE
MISTERO
MISTIFIKI
MISTIFIKO
MISTIKA
MISTIKO
MISUZI
MISUZO
MITO
MIZERA
MIZERO
MOBILIZI
MODERNA
MODESTA
MODIFI
MOKE
MOKI
MOKO
MOLA
MOLE
MOLEKULO
MOMENTO
MONAĤO
MONARKIO
MONATA
MONATE
MONATO
MONDA
MONDO
MONO
MONOTONA
MONOTONE
MONSTRO
MONSUMO
MONTA
MONTE
MONTO
MONTRI
MONUJO
MONUMENTO
MONŜANĜEJO
MORALO
MORDI
MORGAŬ
MORO
MORTA
MORTERO
MORTI
MORTO
MOSKEO
MOTIVO
MOTORO
MOVI
MOVIĜI
MOVO
MOŜTO
MOZAIKO
MUELI
MUKO
MULTA
MULTE
MULTEKOSTA
MULTNOMBRA
MULTO
MUMIO
MUNICIO
MUNTI
MURDI
MURDISTO
MURMURI
MURMURO
MURO
MUSKOLO
MUSO
MUSTARDO
MUTA
MUZIKA
MUZIKI
MUZIKO
MUĜI
MUĜO
MUŜO
NACIA
NACIE
NACIO
NAFTO
NAIVA
NAIVE
NAJBARA
NAJBARO
NAJLO
NAJTINGALO
NANO
NARCISO
NASKI
NASKIĜI
NASKIĜURBO
NASKO
NATURA
NATURE
NATURO
NAVIGI
NAZO
NAĜI
NAŬ
NAŬZI
NE
NEBULO
NECESA
NECESE
NECESEJO
NEDANKINDE
NEDERLANDANO
NEDERLANDO
NEGATIVA
NEGOCI
NEGOCO
NEGRANDA
NEI
NEK
NEKTARO
NENIA
NENIAL
NENIAM
NENIE
NENIEL
NENIES
NENIO
NENIOM
NENIU
NEONO
NEPINO
NEPO
NEPRA
NEPRE
NERVO
NESTO
NETA
NETE
NEVO
NEĜA
NEĜO
NEŬTRALA
NEŬTRALE
NI
NIA
NIGRA
NIGRE
NIVELO
NOBELO
NOBLA
NOBLE
NOCIO
NODO
NOKTA
NOKTO
NOKTUO
NOMADO
NOMBRO
NOMI
NOMIĜI
NOMO
NORDE
NORDO
NORMALA
NORMO
NOSTALGIA
NOSTALGIO
NOTI
NOTO
NOVA
NOVAĴO
NOVE
NOVELO
NOVEMBRO
NOVICO
NU
NUANCO
NUBA
NUBO
NUDA
NUDE
NUKO
NUKSO
NULO
NUMERO
NUN
NUR
NURA
NUTRAĴO
NUTRI
OAZO
OBEI
OBELISKO
OBJEKTIVA
OBJEKTIVO
OBJEKTO
OBLIKVA
OBSERVI
OBSTAKLO
OBSTINA
OBTUZA
ODORA
ODORI
ODORO
OFENDI
OFENDO
OFERI
OFERO
OFERTI
OFERTO
OFICEJO
OFICIALA
OFICIRO
OFICO
OFTA
OFTE
OK
OKAZAĴO
OKAZE
OKAZI
OKAZO
OKCIDENTO
OKSIGENO
OKTOBRO
OKULO
OKUPI
OKUPO
OL
OLEO
OMBRELO
OMBRO
ONDO
ONI
ONKLINO
ONKLO
OPINII
OPINIO
OPTIMISMO
ORA
ORANĜO
ORDINARA
ORDO
ORDONI
ORELO
ORGANIZI
ORGANIZO
ORGANO
ORIENTO
ORIGINA
ORIGINALA
ORIGINO
ORNAMI
ORO
ORTODOKSA
OSCEDI
OSCILI
OSTAĜO
OSTO
OSTRO
OVACII
OVACIO
OVALO
OVO
OZONO
PACA
PACE
PACIENCA
PACIENCO
PACO
PADELO
PADO
PAFI
PAFILO
PAFO
PAGANO
PAGI
PAGO
PAGODO
PAĜIO
PAJLO
PALA
PALACO
PALISO
PALPEBRO
PALPEBRUMI
PALPI
PALTO
PAMFLETO
PANDO
PANEI
PANELO
PANEO
PANO
PANTALONO
PANTOFLO
PANTOMIMO
PAPAGO
PAPAVO
PAPERO
PAPILIO
PAPIRUSO
PAPO
PARADOKSO
PARALELA
PARALELO
PARALIZI
PARALIZO
PARANOJA
PARANOJO
PARAZITA
PARAZITE
PARAZITO
PARDONI
PARDONO
PARDONPETI
PARE
PARENCA
PARENCO
PARFUMI
PARFUMO
PARGETO
PARKERE
PARKO
PARLAMENTO
PARO
PARODIO
PAROLADO
PAROLI
PAROLO
PARTA
PARTE
PARTERO
PARTICIPO
PARTIKLO
PARTIO
PARTITURO
PARTO
PARTOPRENI
PASAĜERO
PASERO
PASIA
PASIE
PASIO
PASIVA
PASKA
PASKO
PASPORTO
PASTEĈO
PATO
PATRINO
PATRIOTA
PATRIOTE
PATRIOTO
PATRO
PAĜO
PAŜI
PAŜO
PAŜTI
PAŬZO
PAVIMO
PECO
PEDALO
PEDANTA
PEDANTE
PEDELO
PEDIKO
PEGO
PEJZAĜO
PEKI
PEKO
PELI
PELIKANO
PELVO
PENDI
PENDOLO
PENI
PENIKO
PENISO
PENO
PENSI
PENSIO
PENSIONO
PENSIULO
PENSO
PENTI
PER
PERDI
PERDO
PEREI
PEREO
PERFEKTA
PERFEKTE
PERFIDI
PERFIDO
PERIFERIO
PERIODO
PERLA
PERLO
PERMESI
PERMESO
PERONO
PERSEKUTI
PERSIKO
PERSISTI
PERSONA
PERSONE
PERSONO
PERSVADI
PERUKO
PERVERSA
PESI
PESILO
PESTO
PETI
PETO
PEZA
PEZI
PEZO
PEĈO
PIA
PIANO
PIE
PIEDE
PIEDO
PIKI
PIKNIKI
PIKNIKO
PILGRIMI
PILGRIMO
PILKO
PILO
PILOLO
PILOTI
PILOTO
PINĈI
PINO
PINTA
PINTO
PIPO
PIPRO
PIRAMIDO
PIRO
PISI
PISTAKO
PISTOLO
PIĈO
PIZO
PLACO
PLADO
PLAFONO
PLAGO
PLAĜO
PLANDO
PLANEDO
PLANI
PLANKO
PLANO
PLANTI
PLANTO
PLASTA
PLASTIKO
PLATA
PLAĈE
PLAĈI
PLEDI
PLEJ
PLEKTI
PLENA
PLENDI
PLENDO
PLENE
PLENIGI
PLENUMI
PLETO
PLEZURO
PLI
PLIA
PLIMULTO
PLOMBO
PLORI
PLU
PLUGI
PLUKI
PLUMBA
PLUMBO
PLUMO
PLUMPA
PLURA
PLURAJ
PLURALO
PLUS
PLUŜO
PLUVO
PO
PODIO
POEMO
POENTO
POETO
POKALO
POLENO
POLICISTO
POLICO
POLIGLOTO
POLIGONO
POLINOMO
POLITIKO
POLKO
POLMO
POLUCIO
POLURI
POLVO
POMADO
POMO
POMPO
PONARDO
PONTO
POPLO
POPOLA
POPOLO
POPULARA
POR
PORCIO
PORDO
PORKO
PORTALO
PORTI
PORTRETO
POSEDI
POST
POSTA
POSTAMENTO
POSTAĴO
POSTE
POSTTAGMEZE
POSTTAGMEZO
POSTULI
POSTULO
POTENCA
POTENCO
POTO
POVI
POVO
POŜO
POŜTA
POŜTELEFONO
POŜTO
POŜTOFICEJO
POZITIVA
POZO
PRAKTIKA
PRAKTIKO
PRAMO
PRAVA
PRAVE
PRAVI
PRECIPE
PRECIZA
PREDIKATO
PREDIKI
PREDO
PREFERI
PREFERO
PRELEGI
PRELEGO
PREMI
PREMIO
PRENI
PREPARI
PREPARO
PRESEJO
PRESI
PRESKAŬ
PRESTIĜO
PRETA
PRETEKSTO
PRETENDI
PRETER
PREVENTI
PREZENTI
PREZENTO
PREZIDANTO
PREZIDENTO
PREZIDI
PREZO
PREĜEJO
PREĜI
PREĜO
PRI
PRILABORO
PRIMITIVA
PRINCA
PRINCIPO
PRINCO
PRINTEMPO
PRISKRIBI
PRIVATA
PRIVATE
PRO
PROBLEMO
PROCESO
PROCENTO
PRODUKTI
PRODUKTO
PROFESIA
PROFESIO
PROFESORO
PROFETO
PROFITO
PROFUNDA
PROGNOZO
PROGRAMI
PROGRAMO
PROGRESI
PROGRESO
PROJEKTI
PROJEKTO
PROKLAMI
PROKRASTI
PROKRASTO
PROKSIMA
PROKSIME
PROKSIMIĜI
PROKSIMUME
PROMENADO
PROMENI
PROMENO
PROMESI
PROMESO
PROPAGANDA
PROPAGANDO
PROPONI
PROPONO
PROPORCIO
PROPORCIA
PROPORCIE
PROPRA
PROTEKTO
PROTESTI
PROTESTANTO
PROTEZO
PROVERBO
PROVI
PROVINCA
PROVINCO
PROVIZI
PROVIZO
PROVIZORA
PROZO
PRUDA
PRUDENTA
PRUJNO
PRUNELO
PRUNO
PRUNTE
PRUNTI
PRUNTO
PRUVI
PRUVO
PSIKO
PSIKIATRO
PSIKOZO
PUBERTO
PUBLIKA
PUBLIKE
PUBLIKO
PUDINGO
PUDORO
PUFA
PUGNO
PULMO
PULO
PULSO
PULVO
PULVORO
PUMPI
PUNĈO
PUNI
PUNKTO
PUNO
PUPILO
PUPO
PURA
PURE
PURECO
PUSO
PUTO
PUTRI
PUĈO
PUŜI
PUŜO
RABATO
RABENO
RABI
RABIO
RABIA
RACIA
RACIE
RACIO
RADARO
RADIA
RADII
RADIKALO
RADIKO
RADIO
RADIUSO
RADO
RAFINI
RAGUO
RAJDI
RAJO
RAJTI
RAJTO
RAKETO
RAKONTI
RAKONTO
RAMPI
RANDE
RANDO
RANO
RAPIDA
RAPIDE
RAPORTI
RAPORTO
RARA
RARE
RASA
RASO
RATO
RAŬKA
RAŬPO
RAVI
RAZI
REALA
REALE
REALO
REBUSO
RECEPTO
RECITI
REDAKTI
REDAKTORO
REFLEKTI
REFUTI
REGALI
REGI
REGENTO
REGIONO
REGISTARO
REGISTRI
REGNO
REGULA
REGULE
REGULO
REKLAMI
REKLAMO
REKOMENDI
REKOMENDO
REKOMPENCI
REKOMPENCO
REKONI
REKORDO
REKRUTO
REKTA
REKTORO
REKTE
RELIEFO
RELIGIA
RELIGIO
RELIKVO
RELO
REMBURI
RENDEVUO
RENESANCO
RENKONTI
RENKONTIĜI
RENKONTIĜO
RENOMA
RENOMO
RENTO
RENVERSI
REPREZENTI
REPUTACIO
RESPEKTIVA
RESPEKTI
RESPEKTO
RESPONDI
RESPUBLIKO
RESTADO
RESTI
RESTO
RESTORACIO
RESUME
RESUMI
RESUMO
RETA
RETO
RETPOŜTO
REVENI
REVENO
REVI
REVIZII
REVIZIO
REVIZORO
REVO
REVOLUCIO
REVUO
REZERVA
REZERVI
REZERVO
REZIGNI
REZOLUCIO
REZULTI
REZULTO
REĜA
REĜO
RIBELI
RIBELO
RICEVI
RIDI
RIDIGA
RIDIGI
RIDO
RIFUZI
RIFUZO
RIGARDI
RIGARDO
RIGIDA
RIGIDE
RIKOLTI
RIKOLTO
RILATI
RILATO
RIMARKI
RIMARKO
RIMEDO
RIMENO
RIMO
RIPARI
RIPETI
RIPO
RIPOZI
RIPOZO
RIPROĈI
RISKI
RISKO
RITMO
RITO
RIVERENCO
RIVERO
RIZO
RIĈA
RIĈE
RIĈO
RIĈULO
ROBO
ROBOTO
ROKO
ROLI
ROLO
ROMANCO
ROMANO
ROMANTIKA
ROMANTIKO
ROMBO
ROMPI
RONDO
RONKI
ROSMARENO
ROSTAĴO
ROSTI
ROSTRO
ROTACII
ROTACIO
ROTO
ROZA
ROZO
RUBANDO
RUBENO
RUBO
RUBRIKO
RUBUJO
RUBUSO
RUDIMENTA
RUINO
RUKTI
RULI
RUMO
RUSTA
RUSTI
RUSTO
RUTINO
RUZA
RUZE
RUZO
RUĜA
RUĜE
SABATO
SABLO
SAFIRO
SAFRANO
SAGACA
SAGO
SAKEO
SAKO
SAKRI
SAKRILEGII
SAKRILEGIO
SAKSOFONO
SALA
SALAJRO
SALAMO
SALATO
SALIKO
SALIVO
SALMO
SALO
SALONA
SALONO
SALTI
SALTO
SALUTI
SALUTO
SALUTON
SAMA
SAMBUKO
SAME
SANA
SANE
SANGA
SANGE
SANGO
SANKTA
SANKTULO
SANO
SAPO
SARDELO
SARDINO
SATA
SATANO
SATI
SAŬNO
SAVI
SAĜA
SAĜE
SAĜO
SAĜULO
SCENO
SCEPTRO
SCIENCO
SCII
SCIO
SCIURO
SE
SEANCO
SED
SEDIMENTO
SEGI
SEGILO
SEGMENTO
SEKA
SEKCIO
SEKE
SEKIĜI
SEKRETARIO
SEKRETO
SEKSO
SEKSUMO
SEKSTANTO
SEKTO
SEKTORO
SEKUNDANTO
SEKUNDO
SEKURA
SEKVA
SEKVE
SEKVANTA
SEKVI
SEKVO
SEKVONTA
SELO
SEMAFORO
SEMAJNA
SEMAJNFINO
SEMAJNO
SEMI
SEMINARIO
SEMO
SEN
SENATO
SENCO
SENDAĴO
SENDI
SENPAGA
SENPAGE
SENSO
SENTENCO
SENTI
SENTO
SEP
SEPTEMBRO
SERENA
SERENADO
SERIO
SERIOZA
SERIOZE
SERPENTO
SERPO
SERUMO
SERURO
SERVI
SERVO
SERVUTO
SERVUTULO
SERĈI
SERĜENTO
SES
SESA
SEVERA
SEVERE
SEZAMO
SEZONA
SEZONO
SEĜO
SI
SIA
SIBLI
SIDEJO
SIDI
SIDIĜI
SIGELO
SIGNALO
SIGNIFO
SIGNIFI
SIGNO
SILENTA
SILENTE
SILENTI
SILICIO
SILIKO
SILKA
SILKO
SIMBIOZO
SIMBOLO
SIMFONIO
SIMILA
SIMILE
SIMIO
SIMPATIA
SIMPATII
SIMPATIO
SIMPLA
SIMPLE
SIMPOZIO
SIMPTOMO
SINAGOGO
SINCERA
SINCERE
SINDIKATO
SINDONA
SINDONE
SINGULARO
SINJORINO
SINJORO
SINO
SINONIMO
SINTAKSO
SINTEZO
SINUSO
SIRENO
SISTEMO
SITELO
SITUACIO
SITUI
SITUO
SKANDALO
SKARABO
SKATOLO
SKEPTIKA
SKII
SKIO
SKIZO
SKLAVO
SKOLO
SKOLTO
SKORPIO
SKRAPI
SKRIBA
SKRIBE
SKRIBI
SKRUPULA
SKRUPULO
SKUI
SKURĜI
SLANGO
SLEDO
SLIPO
SOCIA
SOCIALA
SOCIETO
SOCIO
SODO
SOFO
SOIFA
SOJLO
SOJO
SOLA
SOLDATO
SOLE
SOLECO
SOLENA
SOLENE
SOLIDA
SOLIDARA
SOLISTO
SOLVI
SOLVO
SOMERA
SOMERO
SONATO
SONDI
SONDO
SONETO
SONI
SONO
SONORI
SONORILO
SONORO
SONĜI
SONĜO
SOPIRI
SOPIRO
SOPRANO
SORTO
SOVAĜA
SOVAĜE
SPASMO
SPECIALA
SPECIFA
SPECIFE
SPECIMENO
SPECIO
SPECO
SPEGULO
SPEKTAKLO
SPEKTRO
SPERMO
SPERTA
SPERTI
SPERTO
SPEZI
SPICI
SPICO
SPINO
SPIONO
SPIRALO
SPIRI
SPIRITA
SPIRITO
SPIRO
SPITI
SPONGO
SPORTA
SPORTISTO
SPORTO
SPRITA
SPRITE
SPRONI
SPRONO
STABILA
STABILE
STACIDOMO
STACIO
STADIONO
STAFETO
STAGNI
STALO
STAMPO
STANDARDO
STANGO
STANO
STARI
STARTI
STARTO
STATIKO
STATISTIKO
STATO
STATUO
STATUSO
STATUTO
STEBI
STELA
STELO
STEPO
STERILA
STERKI
STERKO
STERNI
STILO
STIRI
STOIKA
STOIKE
STOKO
STOMAKA
STOMAKO
STRANGA
STRANGE
STRATEGIO
STRATO
STREĈI
STREKI
STREKETO
STREKO
STRIGO
STRIKO
STROFO
STRUKTURO
STRUTO
STUDENTO
STUDI
STULTA
STULTE
STUMBLI
STUMPO
SUB
SUBITA
SUBITE
SUBTILA
SUDA
SUDO
SUFERI
SUFERO
SUFIĈA
SUFIĈE
SUFOKI
SUKCESI
SUKCESO
SUKERO
SUKO
SULFURO
SULKO
SUMO
SUNA
SUNO
SUNUMI
SUPER
SUPERFLUA
SUPERSTIĈA
SUPO
SUPOZI
SUPOZO
SUPRA
SUPRE
SUR
SURDA
SURPRIZI
SURPRIZO
SURSKRIBO
SURVOJE
SUSURI
SUSURO
SUĈI
SVELTA
SVENI
SVINGI
TABAKO
TABELO
TABLO
TABULO
TABUO
TABURETO
TAGA
TAGE
TAGMEZO
TAGO
TAJDO
TAJGO
TAJLI
TAJLORO
TAJPI
TAKSIO
TAKTIKA
TAKTIKO
TAKTO
TALIO
TALISMANO
TALPO
TAMEN
TAMPONO
TAMTAMO
TANKO
TAOISMO
TAOISTO
TAPETO
TAPIŜO
TASKO
TASO
TAVOLO
TAĈMENTO
TAŬGA
TAŬGI
TEAMO
TEATRO
TEDA
TEDI
TEGI
TEGMENTO
TEGOLO
TEKNIKA
TEKNIKO
TEKO
TEKSTO
TELEFONI
TELEFONO
TELEGRAMO
TELERO
TELEVIDILO
TELEVIDO
TELFERO
TEMO
TEMPERATURO
TEMPESTO
TEMPIO
TEMPO
TENAJLO
TENDENCO
TENDO
TENI
TENISO
TENORO
TENSIO
TENTI
TENTO
TEO
TEOREMO
TEORIA
TEORIE
TEORIO
TERA
TERAPIO
TERENO
TERITORIO
TERMINO
TERMITO
TERNI
TERO
TERPOMO
TERURA
TERURE
TERURO
TESTIKO
TESTUDO
TEZO
TIA
TIAL
TIAM
TIE
TIEL
TIEN
TIES
TIGO
TIGRO
TIKLI
TIMI
TIMO
TINTI
TIO
TIOM
TIRI
TIRKESTO
TITOLO
TIU
TIUKAZE
TOLA
TOLAĴO
TOLERI
TOLO
TOMATO
TOMBEJO
TOMBO
TONDI
TONDILO
TONDRO
TONO
TORDI
TORENTO
TORNISTRO
TORTURO
TOSTI
TOSTO
TOTEMO
TRA
TRABO
TRADICIA
TRADICIO
TRADUKI
TRADUKO
TRAFI
TRAFIKO
TRAGEDIA
TRAGEDIO
TRAIRI
TRAJNE
TRAJNO
TRAKO
TRAKTI
TRAKTORO
TRAME
TRAMHALTEJO
TRAMO
TRANKVILA
TRANOKTI
TRANOKTO
TRANS
TRANĈI
TRANĈILO
TRAPEZO
TRAVIVI
TRE
TREJNI
TREMI
TREMPI
TRETI
TREZOREJO
TREZORO
TRI
TRIANGULO
TRIBO
TRIBUNALO
TRIFOLIO
TRIKI
TRINKAĴO
TRINKEJO
TRINKI
TRIPO
TRITIKO
TRIUMFI
TRIUMFO
TRO
TROFEO
TROMPI
TRONO
TROTUARO
TROVI
TROVIĜI
TRUDI
TRUKO
TRUMPETI
TRUMPETO
TRUNKO
TRUO
TRUPO
TRUTO
TUALETO
TUBERO
TUBERKULOZO
TUBO
TUJ
TUKO
TUMORO
TUNDRO
TUNELO
TUNO
TURISMA
TURISMO
TURISTO
TURMENTI
TURNI
TURNIRO
TURO
TUSI
TUSO
TUTA
TUTE
TUTO
TUŜI
TUŜO
UEA
UJO
UK
ULO
UMI
UNGO
UNIKA
UNIKE
UNIO
UNIVERSALA
UNIVERSITATO
UNU
UNUAFOJE
UNUOPA
URBA
URBO
URSO
URĜA
URĜE
URĜI
UTERO
UTILA
UTILE
UTILI
UTILO
UTOPIA
UTOPIO
UZANTO
UZI
UZO
VAFLO
VAGADI
VAGI
VAGINO
VAGONARO
VAGONO
VAKA
VAKCINI
VAKCINO
VAKI
VAKSA
VAKSO
VAKUO
VALIDI
VALIZO
VALO
VALORI
VALORO
VALSO
VALUTO
VAMPIRO
VANA
VANDALO
VANE
VANGO
VANTA
VAPORO
VARBI
VARIA
VARII
VARMA
VARME
VARO
VARTI
VASTA
VASTE
VATO
VAZO
VE
VEGETI
VEJNO
VEKI
VEKTO
VEKTORO
VELKI
VELO
VENDEJO
VENDI
VENDISTO
VENDREDO
VENENA
VENENO
VENI
VENKI
VENKO
VENTO
VENTRO
VENTUMI
VENĜI
VENĜO
VERA
VERBO
VERDA
VERDIKTI
VERDIKTO
VERE
VERKI
VERKISTO
VERKO
VERMO
VERO
VERSIO
VERSO
VERŜAJNE
VERŜI
VERTICO
VERVA
VERVO
VESPERMANĜO
VESPERO
VESPERTO
VESTAĴO
VESTI
VETERO
VETI
VETURI
VEZIKO
VI
VIA
VIADUKTO
VIANDO
VIBRI
VICO
VIDI
VIGLA
VIGLE
VIKTIMO
VILAĜA
VILAĜO
VINA
VINAGRO
VINBERO
VINDI
VINDO
VINDOZO
VINO
VINTRA
VINTRE
VINTRO
VIOLONI
VIOLONO
VIOLO
VIOLONĈELO
VIPI
VIPO
VIRA
VIRGA
VIRGULINO
VIRINA
VIRINO
VIRO
VIRTA
VIRTO
VIRUSO
VISKIO
VITAMINO
VITRA
VITRO
VIVA
VIVANTA
VIVE
VIVI
VIVO
VIZAĜO
VIZITI
VIZITO
VIZO
VIŜI
VOJAĜI
VOJAĜO
VOJO
VOKI
VOLI
VOLONTE
VOLUMO
VOLUPTA
VOLUPTO
VOLVI
VOMI
VORI
VORTARO
VORTO
VOSTO
VOĈO
VUALO
VULGARA
VULPO
VUNDI
VUNDO
ZONO
ZORGE
ZORGI
ZORGO
ZUMI
ĈAGRENO
ĈAMBRO
ĈAMPANO
ĈAPELO
ĈAPITRO
ĈAPO
ĈAR
ĈARLATANO
ĈARMA
ĈARME
ĈARTO
ĈASI
ĈASISTO
ĈASO
ĈASTA
ĈE
ĈEESTI
ĈEFA
ĈEFE
ĈEFO
ĈEFURBO
ĈEKO
ĈELO
ĈEMIZO
ĈENO
ĈERIZO
ĈERKO
ĈERPI
ĈESI
ĈEVALA
ĈEVALO
ĈI
ĈIA
ĈIAL
ĈIAM
ĈIE
ĈIEL
ĈIELA
ĈIELO
ĈIEN
ĈIES
ĈIFI
ĈIFONA
ĈIFONO
ĈIFRO
ĈIKANI
ĈIO
ĈIOM
ĈIRKAŬ
ĈIRPI
ĈIU
ĈIUKAZE
ĈIZI
ĈOKOLADO
ĈU
ĜARDENA
ĜARDENO
ĜEMELA
ĜEMELO
ĜEMI
ĜEMO
ĜENA
ĜENERALA
ĜENI
ĜENO
ĜENTILA
ĜENTILE
ĜI
ĜIA
ĜIBO
ĜIRKONTO
ĜIS
ĜOJA
ĜOJI
ĜOJO
ĜUI
ĜUO
ĜUSTA
ĜUSTE
ĤORO
ĴARGONO
ĴAZO
ĴAŬDO
ĴETI
ĴIPO
ĴONGLI
ĴUDO
ĴURI
ĴURNALO
ĴURO
ĴUS
ŜAFO
ŜAMANO
ŜAJNA
ŜAJNE
ŜAJNI
ŜAKO
ŜALO
ŜALTI
ŜAMPUO
ŜANCELI
ŜANCO
ŜANĜI
ŜANĜO
ŜARĜI
ŜARĜO
ŜATI
ŜATO
ŜELO
ŜERCI
ŜERCO
ŜI
ŜIA
ŜILDO
ŜIMO
ŜINKO
ŜIPA
ŜIPE
ŜIPO
ŜIRI
ŜIRMI
ŜIRMO
ŜLIMO
ŜLOSI
ŜNURO
ŜOFORO
ŜOKI
ŜOKO
ŜOSEO
ŜOVELI
ŜOVI
ŜPARI
ŜPINI
ŜPRUCI
ŜRANKO
ŜRAŬBO
ŜTALA
ŜTALO
ŜTATA
ŜTATO
ŜTELI
ŜTELISTO
ŜTELO
ŜTIPO
ŜTOFO
ŜTONA
ŜTONE
ŜTONO
ŜTOPI
ŜTRUMPO
ŜTUPARO
ŜTUPO
ŜULDI
ŜULDO
ŜULTRO
ŜUO
ŜUTI
ŜVEBI
ŜVELI
ŜVITI
Ĝ Ŝ Ŭ Ĉ Ĵ Ĥ
Mi konsilas al vi fari priserĉon per la vorto REVO (Reta vortaro). La vialingvajn tradukojn vi mem devas aldoni. Koncerne la supran vortaron vi eble demandos: Se estas mi kiu devas aldoni la necesajn tradukojn, al kio do ĝi servas? Ĝi povas esti utila ekzemple se vi dubas pri certa internacia vorto ĉu ĝi vere apartenas al Esperanto? Se vi trovas ĝin inter la supraj pli ol 4000 vortoj, vi povas trankviliĝi. ;-)
——————
Jen alia interesa 1000-vorta vortareto en kiu la netransitivaj verboj estas evidentigitaj per ruĝa koloro. La aŭtoro estas Remuŝ.
http://remush.be/tezauro/Kontakto.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s