Frato Böjte Csaba rakontas:

Maljuna virino staras en la printempa vento ĉe la vojrando, kaptuko sur la kapo kaj en la mano saketo. Ŝi mansignas kun milda vizaĝesprimo. Mi haltis kaj invitis ŝin eniri mian aŭton. Ni komencis interparoli. Mi eksciis ke ŝi portis senŝeligitan nukson al la foiro de Szentgyörgy. Ŝi komencis rakonti senpete:

“– Infanaĝe, kune kun mia avo ni plantis dek nuksarbojn. Ni akvumis ilin el la proksima rivereto sed unu el ili mortis jam en tiu jaro. La aliaj radikiĝis. Pasis la jaroj kaj min la sorto forportis de mia hejmo. En trista somera tago mia avo mortis. Mi alvenis por la enteriga ceremonio. La katafalkon oni instalis en la ombro de la bele kreskintaj nuksarboj. Mi staris mute, dum la tuta ceremonio, en la ombro de la grandaj nuksarboj…

Pasis la jaroj! Mi fariĝis pensiulino! Mi restis sola kaj mi revenis en mian naskiĝvilaĝon. Mia pensio estas tre malgranda. En aŭtuno mi kolektas la nuksojn, mi senŝeligas ilin. Sed ĉi tiujn saketojn, da kilogramo, da duon-kilogramo, mi vendas tre rapide. Mi neniam restis pli longe ol du horoj en la foiro. Se vi kredas aŭ ne, ĉi tiuj naŭ nuksarboj helpis min trapasi la vintron! Ankaŭ ĉijare, mi aĉetis ne nur brullignon sed ankaŭ porkideton. Kaj nun se mi sukcesos vendi ĉi tiun restaĵon, mi aĉetos dek plantidojn. Mi havas tre simpatian nepon, kiu baldaŭ venos hejmen. Ni plantos la plantidetojn kaj kiam ankaŭ li maljuniĝos, li certe diros kelkajn preĝojn por mi dum nuksorompado…

La aŭto kuras en la printempa sunlumo…la maljunulino silentas kaj silentas ankaŭ mi. Mi stiras mute. Mi baldaŭ bremsis ĉe la foiro. Mi haltis kaj mia kunvojaĝintino, per tremantaj manoj glitigis nuksosaketon da duon kilogramo en la seĝon. Mi protestis sed ŝi milde ridetante diris jenon: Ne hezitu! Prenu ĝin! Ricevis ankaŭ mi de la bona Dio mian avon kiu plantis la nuksarbojn…

Mi ekiras senvorte, mi rapidigas la aŭton, mi stiras sed per unu okulo rigardas la saketon. Jen kiel respondas al la ekonomia krizo simpla sikula virino (Transilvana hungarino). Mi prenas la paketon, mi malfermas ĝin kaj mi komencas krakmaĉi la delikatajn nuksojn, fruktojn de honesta laboro kiu daŭras de jardekoj. Sana respondo al la ekonomiaj problemoj de avino.

Nun iros ankaŭ mi aceti 10 plantidojn.
….
Tradukis el la hungara
Oto Tekihaki
Jen la originala teksto kun fotografaĵo de la maljunulino:

http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/3105-meghaltam-volna-ha-nincs-9-diofam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: