Lingvolernado

https://youtu.be/eCe7X_Gys4Y

Subtekstoj helpas en la lernado de fremdaj lingvoj
Subtekstoj en fremdlingvaj filmoj kaj ankaŭ radioprogramoj, ne nur plifaciligas la komprenon. Ili 
povas ankaŭ helpi lerni la parolatan lingvon. Pli bonaj ol subtekstoj en la
 gepatra lingvo tiucele estas subtekstoj en la fremda lingvo. (Ekzemple en TV
5 oni prezentas franclingvajn filmojn kun franclingvaj subtekstoj)subtekstoj en la gepatra lingvo, aliflanke akcelas la akiron de fremda lingvo 
signife malpli, la esploristoj raportas en studaĵo. La subtekstoj en gepatra lingvo ja estas bonaj por la kompreno, sed ili
 fortiras la atenton de la sonlingva nivelo de la parolataĵo. Kaj ĝuste tiu 
sonlingva nivelo estas esenca por la lernado de la lingvo. Ankaŭ la legado
 de la subtekstoj (en gepatra lingvo) estas sonlingva kaj tio konfliktas kun 
la aŭdata parolataĵo.
La prilabora konflikto en la cerbo kondukas al tio ke subtekstoj en gepatra 
lingvo ĝenas la akiron de la lingvo. Por lerni lingvon estas do rekomendinde 
spekti fremdlingvajn filmojn kun subtekstoj en la sama fremda lingvo. Tio 
tamen validas nur se la lernanto jam atingis certan nivelon en la regado de 
la koncerna lingvo. Mi resumis artikolon en orf.at: http://science.orf.at/stories/1631560/
Anton Oberndorfer:  
http://aldone.de/video
https://fabigen.wordpress.com/ligvolernado/

Advertisements